Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 23

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Blue & Green AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Björnen 11 i Landskrona kommun. Ansökan avser tillverkning av högst 8 000 ton kemiska produkter och förbrukning av högst 3 000 ton organiska lösningsmedel per år. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 augusti 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna utvidgade Naturreservatet Hallaröd i Höörs kommun. Handlingarna berör följande fastigheter: del av Hallaröd 1:3, Höörs kommun

Handling som delges: Föreläggande den 31 maj 2023, förslag till beslut om utvidgning av och tillagda föreskrifter för naturreservatet Hallaröd i Höörs kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 14 juli 2023.

Handlingarna hålls tillgängliga hos kommunkansliet på kommunkontoret i Höörs kommun under tiden 2023-06-09 till 2023-07-14. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Ravnarp i Osby kommun. Handlingarna berör följande fastighet: Del av Ravnarp 2:10 och Södra Hanavrå 1:9 i Osby kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut 2023-06-01 om bildande av naturreservatet Ravnarp i Osby kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 14 juli 2023.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Osby kommun under tiden 9 juni 2023 till den 14 juli 2023. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss