Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältvandring 7 juni - som ett led i samverkan kring uppskalning av svenska proteingrödor

proteingröda i fält

Onsdagen den 7 juni presenteras fältförsöken och resultat från projektet ”Från parcell till kommersiell - samarbete för en uppskalning av svenska proteingrödor” och handlingsplanen Skånebönan vid en fältvandring intill Lantmännens Framtidsgård Svalöv.

Du kommer att ges möjlighet att se grödor såsom linser, kikärter, sötlupin, åkerböna och gul ärta i fält. Du kommer även att få ta del av bland annat tips och råd kring odlings- och växtskyddsstrategi, torkning och olika sorter.

Anmäl er direkt via vår kalendersida senast den 5 juni.

Bakgrund

I Sverige finns både en stor potential och ett stort behov av ökad odling och förädling av växtbaserade livsmedel från alternativa proteingrödor. Fältförsök är en viktig insats som behövs för att kunna skala upp odlingen genom att öka kunskapen kring möjliga proteingrödor och hur de ska odlas och vilka sorter som fungerar att odla i Sverige. Andra insatser kan handla om regelverk, nya tekniker, teknikutveckling och att säkerställa tillgången på insatsmedel till odlingen av alternativ proteinråvara.

Skånebönan

Skånes ledande aktörer i livsmedelsnäringen har tillsammans ställt sig bakom handlingsplanen Skånebönan. Tillsammans har man kommit överens om fyra mål som innebär att garantera beställningar av proteingrödor från industrin och handeln. Att skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige och sprida aktuell kunskap så att den skapar nytta. Samt att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplanen.

Program

Rundvandring olika stationer (20 minuters presentation per station).

  • Odlings- och växtskyddsstrategi i linser, kikärt och sötlupin - Frank Botermans, lantbrukare och Magnus K. Karlsson, Lantmännen
  • Torkning av linser och sötlupin - Hugo Westlin, RISE
  • Sortförsöken i linser, sötlupin och kikärt - Diana Bengtsson, Lantmännen
  • Skånebönan - Kerstin Rietz, Länsstyrelsen Skåne

Samling, kaffe och fika kl. 15:00 i tältet. I tältet kommer att ges möjlighet till att känna på linser och sötlupin odlad i projektet under 2022.

Foto: Hans Jonsson, Cumulus

Arrangör: RISE, Lantmännen, Länsstyrelsen Skåne

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss