Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av jordbruksmark med digital teknik

Kossor på skånska fält. 

Foto: Mostphotos

Från och med 2023 kommer all jordbruksmark följas upp genom satellitanalys och det är viktigt att angivna uppgifter i ansökan om jordbrukarstöd är korrekta för att du ska undvika att få fel i satellitanalysen. Se över din ansökan så att dina block och skiften stämmer och skicka in eventuella ändringar via SAMInternet innan den 15 juni.

Om du skickar in eventuella ändringar innan den 15 juni ökar chansen att du får beslut om ersättning i tid. Den 15 juni 2023 är även sista datum för att skicka in en ändring där du lägger till block och skiften. Du kan läsa mer om viktiga datum gällande SAM-ansökan på Jorbrukdsverkets webbplats.

Viktiga datum för jordbrukarstöden 2023, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Uppföljningen som görs med satellitanalys gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om det som syns i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter som du har lämnat i din ansökan kommer Jordbruksverket att informera dig så du får möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Satellitanalys och eventuella åtgärder

De villkor som ingår i årets uppföljning av jordbruksmark är markanvändning och aktivitetskrav.

Satellitanalysen tittar på om den ansökta marken stämmer överens med verkliga förhållanden vad gäller skiftesgränser och att det endast finns en gröda per skifte. Den tittar även på om någon aktivitet utförs på marken innan den 31 oktober. Aktiviteten kan vara att odla, jordbearbeta, putsa, slå av eller låta marken betas.

Om analysen visar på några avvikelser på dina skiften kommer du som sökande få möjlighet att anpassa din ansökan. Du kommer i så fall att få ett brev från Jordbruksverket med resultaten.

De åtgärder du kan göra är:

  • Anpassa din ansökan efter analysens resultat genom att skicka in en ändring i SAM-internet. Det kan till exempel vara att dela ett skifte, minska skiftet eller dra tillbaka ansökan på skiftet.
  • Skicka in foton som visar att din mark uppfyller villkoren. Foto tar du med hjälp av en ny app som tagits fram för detta syfte. Med hjälp av appen kan du ta foto som taggas med din geografiska position. Det kommer att finnas mer information om appen i brevet från Jordbruksverket.

Du kan komma att få brev flera gånger under året, beroende på om det finns avvikelser. Det är för att du ska kunna få informationen i tillräckligt god tid för att ha möjlighet att vidta åtgärder.

 

Kontakt

Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Skåne

Telefon: 0771-67 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss