Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Full koll – nytt material ska ge vuxna fakta om ungdomar och alkohol

Illustration: Hugo Sandsjö.

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser. För att stötta föräldrar och andra vuxna i den gränsdragningen har länsstyrelserna tagit fram kommunikationsmaterialet ”Full koll” som ger relevant information om ungdomar, alkohol och andra droger.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar. Den nylanserade webbplatsen Fullkoll.nu hjälper och peppar vuxna att sätta tydliga gränser genom att bidra med konkreta tips och att ge fakta om olika preparat.

-          Vi vet att ingen kan ha 100 procent koll på sin tonåring, men vi vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol och andra droger. När man har den kunskapen och tryggheten kan det vara lättare att säga nej. Dessutom visar undersökningar att ungdomar uppskattar tydliga gränser, säger Johanna Nilsson, länssamordnare för ANDTS på Länsstyrelsen Skåne.

Förutom tips till föräldrar och andra viktiga vuxna innehåller Fullkoll.nu kommunikationsmaterial till kommuner, civilsamhälle och andra aktörer som arbetar förebyggande mot alkohol och andra droger.

Länsstyrelsen stöttar det regionala arbetet mot alkohol och andra droger

Länsstyrelserna har uppdrag från regeringen att samordna arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) i respektive län. Fullkoll.nu är en del i arbetet med att lyfta vikten av och skapa förutsättningar för att stärka goda relationer mellan föräldrar och barn, en tydlig gränssättning och restriktiva normer från vuxenvärlden gällande alkohol och andra droger bland ungdomar.

Fullkoll.nu lanserades den 22 maj och drivs av landets 21 länsstyrelser.

Webbplatsen Fullkoll.nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med ANDTS-samordning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss