Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 20

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Klöva hallar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 maj 2023 om nya ordningsföreskrifter i naturreservatet Klöva hallar i Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhusen i Klippan, Svalöv och Åstorp under tiden 19 maj 2023 till 9 juni 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 juni 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss