Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 20

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Klöva hallar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 maj 2023 om nya ordningsföreskrifter i naturreservatet Klöva hallar i Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhusen i Klippan, Svalöv och Åstorp under tiden 19 maj 2023 till 9 juni 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 juni 2023.

Kontakt