Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Penningtvätt och terrorfinansiering genom hawala måste minskas

Flera åtgärder, däribland minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av brottsligt intjänade medel samt skärpt straffskala för penningtvättsbrott listas i en ny nationell riskbedömning mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom hawala. Det konstaterar Samordningsfunktionen som bland andra Länsstyrelsen Skåne ingår i.

Hawala är ett system för penningöverföring som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering genom att pengar blandas med renodlade brottsvinster. I den senaste nationella riskbedömningen listar Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism en rad åtgärder för att minska risken för att hawala utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Hawala som system för penningöverföring är komplext. Det behövs ett bättre system i Sverige med allt från effektivare tillsyn och högre grad av regelefterlevnad till ren brottsbekämpning, kopplat till hawala. Problematiken kring hawala berör verksamheten hos många av Samordningsfunktionens myndigheter, säger Peter Berggren, ordförande i Samordningsfunktionen och sektionschef vid nationella operativa avdelningen på polisen.

I riskbedömningen listas flera förslag till åtgärder, bland annat:

  • Höj trösklarna och öka kraven vid registrering hos Finansinspektionen.
  • Minska möjligheterna för fysisk in- och utförsel av kontanter med brottsligt syfte.
  • Skärp straffskalan för penningtvättsbrott.
  • Utvärdera hur operativ myndighetssamverkan effektivast kan förebygga och förhindra den illegala användningen av hawala.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan den 1 januari 2018. Samordningsfunktionen består av representanter från 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund. Länsstyrelsen Skåne är en av dessa myndigheter.

Hawala

Hawala är ett gammalt system för penningöverföring med ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika. Det är väletablerat i Sverige och används främst för att föra över pengar till anhöriga i andra länder. Överföringen av pengar sker ofta till länder som saknar fungerande bankverksamhet eller till länder med vilka Sverige saknar korrespondentförbindelser.

Verksamheten är ofta kontantdriven vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet och gör det därmed attraktivt för illegala syften. Hawala är därför ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Även om de betalningsvolymer som överförs genom hawala är betydligt lägre än inom banksektorn, uppskattas de totala betalningsvolymerna uppgå till miljardbelopp.

Nationell riskbedömningen 2022 om hawala på Polisen.se/penningtvatt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss