Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 19

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Polypeptide Laboratories (Sweden) AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor avseende utsläpp av flyktiga organiska ämnen i tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av läkemedel på fastigheterna Kajan 24 och 36 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 juni 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 4 maj 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bjärsgårds Lantbruks AB ändring av villkor 7, 12 och 13 rörande bland annat gödselhantering i tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 4 maj 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stena Recycling AB tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet omfattande ett årligt mottagande av maximalt 75 400 ton avfall, av vilket maximalt 400 ton avfall får utgöra farligt avfall på fastigheterna Städet 5 och Städet 22 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Markavvattning

Ansökan

Ängelholms kommun har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd till markavvattning för anläggande av översvämningsskydd vid Flygaretunneln i Ängelholms kommun. Syftet med de planerade åtgärderna vid Flygaretunneln är att skydda stadsdelen Havsbaden och Flygaretunneln från översvämning vid extrema vattenstånd i havet, vid höga vattennivåer i Rönne å samt vid kombinationshändelser av dessa båda händelser.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 juni 2023.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss