Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 18

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Vattenskydd

Beslut

Länsstyrelsen Skåne har den 27 april 2023 beslutat att inrätta nya, och samtidigt upphäva gamla, vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för följande vattentäkter:

  • Nedraby, Ystads kommuns vattentäkt i Tomelilla kommun. Skyddsområdet omfattar delar av både Tomelilla kommun och Ystads kommun. Tidigare skyddsområde och föreskrifter beslutat av Länsstyrelsen i Kristianstads län den 30 november 1987 (dnr: 11.184-180-86), upphävs när beslutet fått laga kraft.
  • Glemmingebro vattentäkt i Ystads kommun. Tidigare skyddsområde och föreskrifter beslutat av Länsstyrelsen i Malmöhus län den 18 november 1977 (dnr: 11.184-6238-75), upphävs när beslutet fått laga kraft.
  • Stora Herrestad vattentäkt i Ystads kommun. Tidigare skyddsområde och föreskrifter beslutat av Länsstyrelsen i Malmöhus län den 26 januari 1978 (dnr: 11.184-148-77), upphävs när beslutet fått laga kraft.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 5 maj 2023 och gäller omedelbart även om besluten överklagas, samt ska tillämpas istället för de äldre föreskrifterna fram till att dessa upphävs.

Besluten kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 maj 2023.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss