Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsnejonögat visar hur våra vatten mår

Havsnejonöga är Sveriges mest hotade fisk. Tillståndet för arten ger en indikation på läget i våra hav och vattendrag. Nu finns en ny film med information om arten och hur den lever i våra vatten.

– Filmen om havsnejonöga, Sveriges mest hotade fisk, kan användas av skolor, vattenråd, politiker och allmänhet för att på ett enkelt och informativt sätt sprida information om arten, säger Michael Diemer, nationell koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Havs- och vattenmyndigheten. För att ha kvar havsnejonöga i våra vatten behöver vi alla hjälpas åt med informationsspridning och åtgärder.

Kunskap om artens betydelse i ekosystemet

På uppdrag av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Halland har naturfotograf Johan Hammar tagit fram en film som på ett enkelt sätt informerar om arten och den besvärliga situationen.

Vi vill med denna film sprida information om att arten finns och att den är starkt hotad. Ju mer vi pratar om arten, desto fler förstår att det krävs åtgärder för att den ska finnas kvar. Med hjälp av den här filmen vill vi sprida kunskap om havsnejonögats behov och betydelse i ekosystemet.

– Åtgärder för att bevara havsnejonöga gör att vi förbättrar förutsättningarna för många andra arter i samma miljöer. För att lyckas få tillbaka arten behöver vi arbeta med att ge arten tillgång till fler lekplatser och uppväxtområden i våra vattendrag samt se till att det finns tillräckligt med bytesfisk i olika storleksklasser i havet, berättar Elisabeth Thysell vid Länsstyrelsen Halland.

Så behåller vi havsnejonöga i våra vatten

Havsnejonöga är en uråldrig art som har levt på jorden i över 500 miljoner år. Den kan bli över en meter lång och väga över 2 kg. Den ska även framöver kunna ses leka vid våra vattendrag i Skåne, Halland och Västra Götaland kring midsommar.

Länsstyrelserna inventerar årligen Havsnejonöga. Arten är klassad som Starkt hotad på SLU Artdatabankens rödlista och just nu finns det bara några få kvar i Sverige, under 100 lekmogna vuxna individer. För bara 15 år sedan uppskattades antalet till mellan 1500 och 1800 st.

För att arten ska kunna öka i antal behöver vi arbeta tillsammans för att sköta havet så vi har kvar stor och liten fisk, se till att ha fria vandringsvägar i våra vattendrag och uppväxtmiljöer för larverna och att vattnet är rent och opåverkat av försurning eller miljögifter.

Använd gärna filmen

Filmen är fri att använda, visa och sprida i syfte att informera och sprida kunskap om havsnejonöga. Hjälp oss gärna att sprida filmen och information om havsnejonöga! 

Ladda ner hela filmen om Havsnejonöga Länk till annan webbplats.

Ladda ner en kort version av filmen om Havsnejonöga Länk till annan webbplats.

Filmen om Havsnejonöga på Youtube Länk till annan webbplats.

Detaljerad information med bland annat artfakta och åtgärdsbeskrivning finns i Åtgärdsprogram för havsnejonöga (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Vill ni veta mer, kontakta oss så berättar vi!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss