Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Militära transporter i Skåne 24 april till 11 maj

Under veckorna 17, 18 och 19 genomför Försvarsmakten en försvarsmaktsövning som påverkar Skåne. Svenska samt utländska militära förband kommer befinna sig och röra sig i delar av länet. Det kommer finnas risk för förhöjda ljudvolymer kring övnings- och skjutfälten och begränsningar i trafiken. Håll uppsikt och avstånd om du möter dem på vägarna.

Som en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23 kommer den militära närvaron vara märkbar i Skåne län under vecka 17, 18 och 19. Transporterna som kommer röra sig i delar av länet avser såväl svenska som utländska fordon. Var uppmärksam på skyltar och anvisningar och följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Tänk på att:

  1. Trafikstörningar kan uppstå lokalt. Planera gärna resor med extra tidsmarginal.
  2. Som trafikant är du skyldig att lämna fri väg för militärkolonner, på samma sätt som för utryckningsfordon. Du får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn. (2 kap 6 § Trafikförordningen)
  3. Lägg inte ut bilder av pågående militär verksamhet på sociala medier. Särskilt inte aktuell information om sådant som händer just nu. Det finns ingen anledning att underlätta informationsinhämtningen för en potentiell motståndare.

Kontakt