Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 17

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 20 april 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bo Altenstam AB och B.S. Plastic AB tillstånd enligt miljöbalken för mottagning, lagring som en del av att samla in avfall, bearbetning, sortering och behandling av icke farligt avfall och farligt avfall, förbehandling av elektriska och elektroniska produkter samt tillverkning av plastprodukter på fastigheterna Råby 11:29 och 11:30 i Hörby kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 20 april 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Copenhagen Malmö Port AB förlängd prövotid enligt miljöbalken avseende hantering och rening av dagvatten på fastigheten Malmö Hamnen 22:45 m.fl. i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 20 april 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mattias Espert tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med 11 200 platser för slaktgrisar alternativt smågrisproduktion med plats för 1 600 suggor och 800 rekryteringsgrisar på fastigheten Tullstorp 17:2 i Trelleborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss