Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 16

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Carlsberg Supply Company Sweden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av mineralvatten samt läsk- och ciderdrycker på fastigheten Bunkalund Västra 1 i Helsingborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 maj 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kemira Kemi AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken gällande lagring av metanol m.m. på fastigheten Kopparverket 8 i Helsingborgs kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 maj 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Ängelholms kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för verksamhet vid Ängelholms avloppsreningsverk på fastigheten Ängelholm 3:4 inklusive del av fastigheten 3:137 i Ängelholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 maj 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Kulla Gunnarstorp (1:21)

Länsstyrelsen Skånes beslut den 13 april 2023 om bildande av naturreservatet Kulla Gunnarstorp (1:21) i Helsingborgs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset i Helsingborg under tiden 21 april 2023 till 12 maj 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 12 maj 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss