Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska skydda Falsterbonäsets natur när havsnivån stiger

Länsstyrelsen Skåne ingår i ett europeiskt projekt, Manabas coast, där syftet är att skydda områden som hotas av stigande havsnivåer. Skåne har valt ett pilotområde som sträcker sig från området söder om Öresundsbron ned till Falsterbonäset, ett av de kustområden i Sverige med lägst marknivåer och som dessutom har en unik och värdefull natur.

– Det finns mycket forskning och kunskap om hur vi ska kunna skydda bebyggelse vid ett förändrat klimat. Men hur skyddar vi den mest värdefulla naturen när havet stiger? Det är en fråga vi ska arbeta med i det här spännande projektet, berättar Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne, arbetar med projektet Manabas coast.

Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne, arbetar med projektet Manabas coast.

I projektet kommer Länsstyrelsen att påbörja en revidering av skötselplaner för skyddade områden med utgångspunkt från stigande havsnivåer. Länsstyrelsen kommer också att undersöka olika strategier för att bevara strandängar när havet stiger. En strategi är att tillåta att strandlinjen drar sig tillbaka och undersöka möjligheten att ändra markanvändningen bakom strandängen genom att omvandla åkermark till strandängar.

– Vi vill också undersöka om vi genom naturbaserade åtgärder kan förstärka värdefulla biotoper som sanddyner och ålgräsängar så att de bättre kan stå emot effekter av klimatförändringar, säger Pär Persson

Projektet kommer att resultera i kunskapsunderlag och vägledningar som ska kunna användas av staten, kommuner, konsulter och fastighetsägare

Projektet Manabas coast ingår i EU-programmet Interreg för Nordsjön. Övriga svenska partners är SGI och Länsstyrelsen Västra Götaland. Andra länder som deltar är Nederländerna, Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss