Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Frågor och svar om Källby avloppsreningsverk

Länsstyrelsen Skånes logotyp

Under den senaste tiden har Länsstyrelsen fått många frågor om Lunds kommuns möjligheter att bygga ut Källby avloppsreningsverk. Här försöker vi ge svar på vad som gäller.

Finns det några beslut fattade om Källby avloppsreningsverk eller en avloppstunnel mellan Lund och Malmö?

Nej. Det finns inte heller någon ansökan om att genomföra något av projekten. Däremot planerar VA Syd en avloppstunnel under Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk som kommunerna i Lomma, Svedala och Burlövkan kan ansluta till. Den politiska ledningen i Lunds kommun valde under 2022 att i stället prioritera en utbyggnad av Källby avloppsreningsverk.

Vad är det Länsstyrelsen har gett besked om?

VA Syd har i möte frågat Länsstyrelsen hur vi, utifrån lagstiftningen, ser på ökade utsläpp av ammonium och nitrat från Källby avloppsreningsverk till Höje å vid en utbyggnad av verket. Länsstyrelsen har svarat att utsläppsmängderna till Höje å enligt EU:s vattendirektiv inte får öka, utan tvärtom måste minska för att Höje å ska uppnå god ekologisk status. Länsstyrelsens svar finns i ett protokoll från ett möte mellan VA Syd och Länsstyrelsen. Detta svar har fått stor uppmärksamhet i medier.

Vad är EU:s vattendirektiv?

EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likvärdig förvaltning av samtliga medlemsländernas vatten. Vattendirektivet anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Vad innebär vattendirektivets försämringsförbud?

Huvudregeln är att myndigheter och kommuner inte får tillåta en verksamhet som bidrar till att vattnets kvalitet försämras eller riskerar att det blir omöjligt att nå miljökvalitetsnormen. Om en kvalitetsfaktor har lägsta status – som Höje å har – får ingen ytterligare försämring ske.

Vad innebär vattendirektivet för Höje å?

När det gäller de särskilt förorenande ämnena ammonium och nitrat så ligger vattenkvaliteten i Höje å redan på den lägsta möjliga klassificeringen, måttlig status. Därför får inte statusen försämras ytterligare, enligt vattendirektivet.

Varför skulle vattenkvaliteten i Höje å försämras av att avloppsreningsverket byggs ut och blir bättre?

Framför allt genom att verket kommer att ta emot ännu mer avloppsvatten. Då blir utsläppen av ammonium och nitrat ännu större än idag, trots att reningstekniken blir bättre.

Vad händer om Lunds kommun ändå beslutar sig för att rusta upp Källby avloppsreningsverk?

En prövning hanteras och beslutas av Miljöprövningsdelegationen. Länsstyrelsen är en av de instanser som skulle få yttra sig.

Finns det ingen möjlighet att bygga ut Källby utan att utsläppen av ammonium och nitrat ökar?

Länsstyrelsen känner inte till vilka reningstekniker som VA Syd har gjort sina beräkningar på eller om det kan finnas andra lösningar eller reningstekniker som kan medföra att reningen skulle kunna bli tillräcklig utifrån statusen i Höje å.

Hur ser Länsstyrelsen på alternativet, en avloppstunnel mellan Lund och Malmö?

Vi har inte haft anledning att ta ställning till det.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss