Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 14

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Varbergsortens Elproduktion AB, ES Power AB, Lidan Förvaltning AB, Mikael Karlsson, Anna-Lena Karlsson samt Bengt Högborg har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av gruppstation med maximalt 6 vindkraftsverk med en högsta totalhöjd på 81 m på fastigheterna Ruuthsbo 20:1 och Kärragården 2:1 i Ystads kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 maj 2023

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Ängelholms församling har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad och fortsatt krematoriedrift på fastigheten Ängelholm 3:19 i Ängelholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 maj 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Natura2000

Ansökan

Tritonia Vindpark AB har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt
7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Triton i Sveriges ekonomiska zon i sydvästra Östersjön. Ansökan avser uppförande av som mest 129 vindkraftverk med en maximal höjd på 370 meter och en maxeffekt om cirka 1700-1900 MW.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 maj 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Fårarps mosse

Länsstyrelsen Skånes beslut den 30 mars 2023 om bildande av naturreservatet Fårarps mosse i Ystads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Ystad under tiden 6 april 2023 till 27 april 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 27 april 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss