Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 13

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Genom beslut den 23 mars 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Anders Johansson tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 797 djurenheter bestående i huvudsak av nötkreatur på fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 och del av Silvåkra 1:34 i Lunds kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 23 mars 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sölvesborg Energi och Vatten AB tillstånd enligt miljöbalken till ändrad verksamhet vid Nogersunds avloppsreningsverk på fastigheten Hörby 9:7 i Sölvesborgs kommun. Tillståndet gäller för ändring av utsläppspunktens läge. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom naturreservatet Klöva hallar i Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner. Handlingarna berör fastigheterna Svalöv Dragesholm 1:6, Åstorp Forsgård 1:20, Klippan Klintarp3:4 och Svalöv Klöva 1:2 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om reviderade ordningsföreskrifter i naturreservatet Klöva hallar i Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 maj 2023.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoren i Klippan, Svalöv och Åstorp under tiden 31 mars 2023 till 2 maj 2023. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss