Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nominera till Skånes naturvårdspris 2023

Skånes naturvårdspris delas ut till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet.

Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora och naturpedagogiska aktiviteter.

Priset är ett diplom som delas ut av Landshövdingen under en middag på Residenset på Nationaldagen. Nomineringen stänger 30 april.

Vem kan få naturvårdspriset?

Du kan nominera:

  • skolor/klasser/lärare
  • föreningar
  • enskilda personer
  • företag

Insatserna/aktiviteterna som nomineras ska ha avslutats under det gångna året.

Hur ansöker/nominerar man till naturvårdspriset?

Nomineringen är öppen fram till den 30 april. Du nominerar din kandidat till naturvårdspriset genom att fylla i formuläret nedan.

Tidigare pristagare

Andreas Niklasson tilldelades Skånes Naturvårdspris år 2022 för arbetet med sin highland cattle- och angusbesättning då han lyckats restaurera äldre och igenväxta mader utmed Axeltorpsån i Axeltorps by i Hjärsås.

Göinge Slåttersällskap tilldelades Skånes Naturvårdspris år 2021 för arbetet med att rädda och restaurera ängar samt att på ett aktivt sätt sprida kunskaper till en bred allmänhet.

Fredrik Lundblad i Bjuv tilldelades Skånes Naturvårdspris år 2020 för idogt och bra utfört naturvårdsarbete i och kring våra skånska vatten.

Gunn Pfern mottog 2019 Skånes naturvårdspris för sitt brinnande engagemang av skydd och skötsel av vår fantastiska natur i Kullabygden.

Claes Göran Svorén blev 2018 den första mottagaren av Skånes naturvårdspris. Han fick motta priset för att han under många år hållit egna djur, ofta gamla lantraser, på igenväxande betesmarker i Skåne.

Nominera till Skånes Naturvårdspris

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt