Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 9

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Djur- och växtskyddsområdet Stenby

Länsstyrelsen Skånes beslut den 23 februari 2023 om utvidgning av Djur- och växtskyddsområdet Stenby i Tomelilla kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Tomelilla under tiden 3 mars 2023 till 24 mars 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 24 mars 2023.

NATURA 2000

Genom beslut den 23 februari 2023 har Länsstyrelsen Skåne meddelat Skåne Havsvindpark AB Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken Skåne Havsvindpark i Sveriges ekonomiska zon i södra Östersjön. Länsstyrelsen Skåne godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss