Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 miljoner kronor till våtmarkssatsning i Skåne

blank vattenspegel med stenhällar i förgrunden och lövträd i bakgrunden

En våtmark i naturreservatet Prästabonnaskogen i Höörs kommun.

Länsstyrelsen Skåne har beviljats 13,2 miljoner kronor för våtmarksåtgärder under 2023.

Tio procent av fördelningen

Naturvårdsverket har fördelat drygt 118 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2023. Skånes tilldelning motsvarar drygt tio procent av den totala budgeten.

– Regeringen planerar en permanent finansiering till Sveriges framtida våtmarksarbete, vilket välkomnas av Länsstyrelsen Skåne. Våtmarker är viktiga miljöer som fyller många funktioner i landskapet, säger våtmarkssamordnare Alexander Nordström på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne har sökt och fått beviljat bidrag till restaurering av rikkärr och andra känsliga naturtyper, till att återskapa småvatten för hotade groddjur och återställa hydrologiska miljöer i skogs-, betes- och torvmarker.

Minskar utsläpp av växthusgaser

– ­Genom att återväta torvmarker minskar utsläppen av växthusgaser till atmosfären, vilket bidrar positivt till Sveriges klimatarbete. Våtmarker är några av våra mest artrika naturmiljöer och de beviljade åtgärderna bidrar till att bevara många av våra mest hotade arter, säger Alexander Nordström.

Ingela Lundqvist, chef för Länsstyrelsen Skånes naturvårdsenhet, är nöjd med tilldelningen.

– Det här är såklart glädjande, och vi kommer att ha stort fokus på våtmarker de närmaste åren. Tyvärr har vi ju ett minskat anslag på 50 miljoner kronor för andra skötselåtgärder inom våra skånska naturreservat och nationalparker, men här får vi en viss kompensation, säger Ingela Lundqvist

Totalt finansierar Naturvårdsverkets bidrag över 100 nationella projekt inom skyddad natur och för åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss