Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 6

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Södra Ripa sandar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 2 februari 2023 om bildande av naturreservatet Södra Ripa sandar i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 10 februari 2023 till 3 mars 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 mars 2023.

Kontakt