Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 4

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Bama Fresh Cuts AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om villkorsändring enligt miljöbalken för verksamheten på fastigheten Ättehögen Östra 8 i Helsingborgs kommun. Ansökan avser ändring av villkor 6 gällande kylanläggningen med ammoniak.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 mars 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Bjärsgårds Lantbruks AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor 7, 12 och 13 i tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 mars 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 19 januari 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Evefarm AB tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Ingelstorp 41:24 i Ystads kommun. Tillståndet gäller förbrukning av maximalt 2 688 ton foder per kalenderår. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Asbjär

Länsstyrelsen Skånes beslut den 19 januari 2023 om bildande av naturreservatet Asbjär i Trelleborgs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Trelleborg under tiden 26 januari 2023 till 16 februari 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 februari 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss