Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skabb i det skånska vargreviret

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsen har bekräftat att en eller flera vargar i reviret på Linderödsåsen drabbats av rävskabb.

– Vi har kunnat konstatera det efter att ha studerat bilder i våra viltkameror, säger vilthandläggare David Börjesson på Länsstyrelsen Skåne.

Även hundar kan drabbas

Skabb är ett kvalster som ger upphov till klåda av varierande grad och kan infektera flera arter som varg, räv och lodjur. Skvabbkvalster kan överleva kortare tid vid platser där infekterade djur vistas och även hundar kan drabbas. Överlevnaden hos smittade vargar är större än hos smittade rävar och lodjur. Ofta verkar skabbangrepp hos vuxna vargar kunna läka ut medan överlevnaden anses vara sämre för valpar.

Skabb är ett kvalster som ger upphov till klåda av varierande grad och kan infektera flera arter som varg, räv och lodjur. Skvabbkvalster kan överleva kortare tid vid platser där infekterade djur vistas och även hundar kan drabbas.

Överlevnaden hos smittade vargar är större än hos smittade rävar och lodjur. Ofta verkar skabbangrepp hos vuxna vargar kunna läka ut medan överlevnaden anses vara sämre för valpar.

– Vi har hittills inte sett någon varg som i nuläget bedöms vara så sjuk att någon åtgärd är motiverad, säger David Börjesson.

Ansvar vid avlivning

Länsstyrelsen har under veckan fått samtal om hur man ska agera om man under ordinarie jakt ser en varg drabbad av skabb. I jaktförordningen (paragraf 40 c) anges att ”Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark”.

– Det är personen som avlossar skotten som själv är ansvarig och behöver därför vara helt säker på sin bedömning och kunna motivera sitt beslut om att det djur som avlivats var i så dåligt skick att det inte kunnat klara sig. Om man skjuter en varg med stöd av paragraf 40 c ska detta anmälas till polisen. Polisen kommer skicka in djuret till SVA som gör slutlig bedömning, säger David Börjesson.

 

Kontakt