Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hanna Hansson, moderator

Den 20 januari arrangerade Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med Region Skåne, Åklagarmyndigheten, Skånes kommuner och Polisen en heldagskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt skrevs en överenskommelse under mellan parterna som syftar till att tillsammans utveckla och förstärka arbetet i Skåne, Resurscentrum Heder Skåne.

- Samverkansöverenskommelsen beskriver en viljeinriktning och utgör det första steget i utvecklingen av ett mer strukturerat och långsiktigt arbete. Syftet med överenskommelsen är en ambitionshöjning i det redan befintliga arbetet och att lyfta fram nya insatser som svarar mot de behov som finns, säger Alka Khanna, projektledare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för arbetet inom Resurscentrum Heder Skåne.

Tanken är att Resurscentrum Heder Skåne ska fungera som ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum i Skåne med möjlighet att ge stöd till yrkesverksamma.

- Då ökar vi möjligheterna till en jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd för barn och vuxna oavsett vistelseort i länet, vilket är jätteviktigt säger Alka Khanna.

Representanter från Åklagarmyndigheten, Polisen, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes kommuner som ligger bakom överenskommelsen.

Ny lagstiftning

En stor del om konferensen handlade om den nya lagstiftning ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet”, som trädde i kraft den 1 juni 2022. Den nya lagstiftningen stärker möjligheterna att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Lagförslaget innebär bland annat att det blir straffbart att begå vissa brottsliga gärningar mot en person i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller släkts heder.

- Vi inledde dagen med att lyssna på ledningen från våra olika myndigheter som gett oss mandat att utveckla arbetet. Jag känner mig därför hoppfull att vi kommer lyckas göra skillnad för fler, för det är tillsammans vi kan motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, säger Alka Khanna

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss