Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördubbling av biogasproduktion i Skåne

Länsstyrelsen Skånes logotyp

Intresset för biogas är rekordstort i Skåne. Under 2022 var det fler ansökningar till Klimatklivet är någonsin tidigare. Sju nya biogasanläggningar beviljades stöd som tillsammans fördubblar produktionen jämfört med idag.

– Det är glädjande att vi ser ett så stort intresse för att producera biogas. När elpriset är mer än dubbelt så högt och den importerade konstgödseln stiger ännu mer så är det många lantbrukare som har funnit en lösning i biogasen säger Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Biogas fick mest stöd

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. Av de 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd som Klimatklivet totalt beviljade under 2022 i Sverige gick 40 procent, 1,8 miljarder kronor, till produktion av biogas. Investeringar i elproduktion från biogas stod för den största delen av ökningen, vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Rekordmånga ansökningar

Även i Skåne var det rekordmånga ansökningar, särskilt för mindre gårdsanläggningar som producerar el och värme, men också för stora anläggningar. 2020 hade Skåne 44 biogasanläggningar med en sammanlagd produktion på knappt 400 GWh biogas. Det utgjorde 20 procent av Sveriges produktion. De sju nya biogasanläggningarna i Skåne som beviljades stöd 2022 kan öka biogasproduktionen till 850 GWh per år, alltså mer än en fördubbling. Dessutom väntar ytterligare 15 skånska biogasansökningar från 2022 på beslut från Naturvårdsverket.

Stor potential

­ – Skulle alla projekt beviljas och bli verklighet ökar biogasproduktionen i Skåne till 1100 GWh, men detta ligger såklart flera år i framtiden. Men det är tydligt att många fler ser potentialen i att omvandla livsmedelsrester och gödsel till billig energi och gödning till det skånska lantbruket, säger Johannes Elamzon.


Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil. Medlen kommer till största delen från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Pengarna från Klimatklivet söks via Länsstyrelsen Skåne. Nästa ansökningsomgång planeras till någon gång innan sommaren.

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss