Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

497 miljoner till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder i Skåne

landskap

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och EU med en ny strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023-2027. I den finns mål och stöd och ersättningar att söka. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Den 3 januari 2023 öppnar några av de nya investeringsstöden för ansökningar.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor för Sverige. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering.

Satsning på unga lantbrukare

Startstödet till unga höjs och unga får en större andel av investeringsstödet. De upp till 40 år kan få 40 procent i stöd för en investering. Syftet är att underlätta generationsväxlingar och för unga att starta lantbruk. Utlysning öppnar den 3 januari i Skåne.

Sök startstöd

Satsning på vattenvård och miljö

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden för att göra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, minskar näringsförluster och ökar den biologiska mångfalden. Alla tre stöden går att söka från och med den 3 januari.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

  • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
  • Våtmarker och dammar – näringsrening
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Utöver detta har vi investeringsstöd för bevattningsdammar och kalkfilterdiken. Dessa stöd går att söka vid utlysningar som öppnar den 1 augusti 2023.

Satsning på konkurrenskraft

För att stärka konkurrenskraften finns bland annat investeringsstöd för nya stallar, energiskog, växthus, odlingstunnlar och ny teknik. Syftet är också att diversifiera jordbruks- och trädgårdsföretag eller med andra verksamheter som exempelvis turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Investeringsstöden inom Ökad konkurrenskraft

Investeringsstöden inom Diversifiering till annat än jordbruk

Samarbetsprojekt

Länets utlysningar kommer att omfatta två typer av samarbetsområden:

  • Samarbete – Livsmedel och besöksnäring
  • Samarbete – Blommande ytor

Syftet med stödet är att lösa utmaningar eller nyttja möjligheter inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället, men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Vi planerar att öppna utlysningar under hösten 2023. Mer information kommer.

Stöd för samarbeten

Information om nya stöden

All information om de nya stöden kommer vi att lägga ut på webbsidorna om stöden.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Vissa gamla stöd går fortfarande att söka

Några investeringsstöd finns kvar sedan tidigare, till exempel stängsel mot rovdjur och förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader. För att veta om det finns pengar kvar att söka i de gamla stöden är det viktigt att kontakta oss innan du gör din ansökan.

Stängsel mot rovdjur

Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader

Sök stöden via Jordbruksverket

Ansökningar som öppnar den 3 januari söker du i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor för investeringsstöd.

Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor om stöden

Generella frågor om strategiska planen, investeringsstöd och samarbetsprojekt kan ställas till Enhetschef Kerstin Rietz, enheten för landsbygdsutveckling

Vattenmiljöfrågor kan du ställa till: fiskeochrestaureringsenheten.skane@lansstyrelsen.se

På varje stöds webbsida finns kontaktpersoner som kan svara på frågor om stödet.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne