Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 51

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd,Naturskydd och Vattenskydd

Miljöskydd

Ansökan

Ulf och André Stenshed har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till att fylla ut en nedlagd lertäkt på fastigheten Lyngby 12:7 i Lunds kommun. Beräknad mängd fyllnadsmaterial (schaktmassor) är 150 000 m3. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 27 januari 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 15 december 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Rosdala HB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet med 1 400 djurenheter på fastigheterna Gladsax 133:6 och 13:39 i Simrishamns kommun, samt meddelat tillstånd enligt 7 kap 28 a § avseende Bäckhalladalens Natura 2000-område. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservaten Björshus, Drakamöllan, Kumlan, Lillehem, Maglehem och Möllegården

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 december 2022 om nya ordningsföreskrifter i naturreservaten Björshus, Kumlan, Lillehem, Maglehem och Möllegården i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstad under tiden 23 december 2022 till 13 januari 2023. Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 december 2022 om nya ordningsföreskrifter i naturreservatet Drakamöllan i Kristianstads och Tomelilla kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstad och Kommunkansliet i Tomelilla under tiden 23 december 2022 till 13 januari 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 13 januari 2023

Naturreservatet Uddarp

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 december 2022 om bildande av naturreservatet Uddarp på del av fastigheten Bockeboda 1:1 i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 23 december 2022 till den 13 januari 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 13 januari 2023.

Naturreservatet Örnabjär

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 december 2022 om bildande av naturreservatet Örnabjär på del av fastigheten Ynglingarum 8:2 i Hässleholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 23 december 2022 till den 13 januari 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 13 januari 2023.

Vattenskydd

Beslut

Länsstyrelsen Skåne har den 15 december 2022 beslutat att upphäva skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten i Västra Alstad, Trelleborgs kommun, fastställt av Länsstyrelsen den 22 januari 2004.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 12 januari 2023.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö eller Östra Boulevarden 62 A i Kristianstad.

Kontakt