Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända i Skåne för 2023

Övergångsställe i kullersten. Foto: Mostphotos

Nästa år anvisas 383 personer till Skåne. Det beslutades av regeringen den 1 december då länstalen för mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner.

Vid beslut om kommuntal har Länsstyrelsen Skåne använt den statistiska fördelningsmodell som ligger till grund för regeringens beslut om länstal. Där tas hänsyn till kommunernas:

  • Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknadsförutsättningar
  • Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar)
  • Nyanländas självbosättning

Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 kan vi se att mottagandet har blivit jämnare fördelat mellan kommunerna, både i Skåne och Sverige, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen, berättar Sandra Lundberg, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne. Mottagandet av nyanlända till Sverige har de senaste åren blivit betydligt lägre även om fler människor än någonsin är på flykt runt om i världen. År 2021 blev drygt 13 500 nyanlända personer mottagna i Sveriges kommuner jämfört med 2016 då närmare 69 000 blev kommunmottagna.

En stor andel av de anvisade nyanlända personerna har de senaste åren varit vidarebosatta kvotflyktingar. Detta kommer se annorlunda ut från och med nästa år då regeringen beslutat att kvotmottagandet nationellt ska omfatta 900 personer, att jämföra med 5000 personer årligen de senaste åren.

Förutom de 383 personer som ska anvisas under 2023 har Migrationsverket ett planeringsantagande att ytterligare 935 nyanlända personer bosätter sig på egen hand i Skåne. Gruppen självbosatta omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga.

Bosättningslagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och syftar till att åstadkomma en jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner och till att nyanlända ska ges bättre förutsättningar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Detta ska uppnås genom den jämnare fördelningen och genom att mottagandet i högre grad styrs mot kommuner med goda arbetsmarknadsförutsättningar.

Kommuntal år 2023 för kommuner i Skåne län

Bjuv

4

Bromölla

5

Burlöv

0

Båstad

11

Eslöv

6

Helsingborg

27

Hässleholm

2

Höganäs

17

Hörby

8

Höör

11

Klippan

5

Kristianstad

7

Kävlinge

18

Landskrona

7

Lomma

23

Lund

58

Malmö

0

Osby

3

Perstorp

0

Simrishamn

7

Sjöbo

12

Skurup

9

Staffanstorp

18

Svalöv

6

Svedala

15

Tomelilla

3

Trelleborg

26

Vellinge

31

Ystad

21

Åstorp

1

Ängelholm

19

Örkelljunga

3

Östra Göinge

0

Skåne

383

Kontakt