Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny organisation för Länsstyrelsens miljöarbete

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsen Skåne har skapat en ny organisation för miljöarbetet. Miljöavdelningen delas i två, miljöskyddsavdelningen och avdelningen för natur och vatten.

– Det är en välbehövlig förändring som jag är övertygad gör såväl Skånes miljöarbete som Länsstyrelsen effektivare. Miljöavdelningen har under lång tid vuxit i såväl uppdrag som storlek. Syftet med delningen är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett gott, nära chefs- och ledarskap, säger länsöverdirektör Ola Melin.

Nya avdelningschefer

Organisationsförändringen trädde i kraft den 1 december. Nya avdelningschefer är Rima Dauod, miljöskyddsavdelningen, och Olof Liungman, avdelningen för natur och vatten.

Rima Dauod kommer från en chefstjänst på miljötillsynsenheten på Länsstyrelsen Skåne, och hon arbetade även som krisledningschef under pandemin. Hon är miljövetare i grunden och har tidigare chefserfarenhet från Trelleborgs kommun och Malmö stad. Hon är chef för miljöskyddsavdelningen.

Olof Liungman är doktor i oceanografi, och har erfarenhet från såväl privat, som kommunal och statlig tjänst. Han kommer från en tjänst som sektionschef och uppdragsledare på ÅF Infrastructure (AFRY). Dessförinnan var han avdelningschef på miljöförvaltningen i Malmö stad. Han blir chef för avdelningen för natur och vatten.

Miljöskyddsavdelningen

Miljöskyddsavdelningen består av dessa enheter:

 • Enheten för förorenade områden och avfallstransporter
 • Miljötillsynsenheten
 • Miljöstrategiska enheten
 • Miljöprövningsenheten
 • Miljöavdelningens kansli

Avdelningen för natur och vatten

Avdelningen för natur och vatten består av dessa enheter:

 • Naturskyddsenheten
 • Naturprövningsenheten
 • Enheten för art och natur
 • Naturvårdsenheten
 • Vattenenheten
 • Vattenstrategiska enheten
 • Fiske- och restaureringsenheten

Kontakt