Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns hjälp för att göra kommunen fossilbränslefri

Dator med fossilbränslefriakommuners webbplats.

Att fasa ut fossila bränslen ur den kommunala verksamheten sparar både koldioxid, resurser och pengar. Genom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 finns nu ett digitalt metodstöd för kommuner som vill minska användningen av fossila bränslen i sina verksamheter.

Metodstödet är resultatet av sju års arbete med att fasa ut fossila bränslen i sju skånska kommuner. Tillsammans har de uppnått 98 procent fossilbränslefritt och därmed sänkt klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent.

Nu blir både framgångar och fallgropar i kommunernas strävan mot fossilfrihet tillgängliga för fler via Fossilbränslefria kommuners webbplats Länk till annan webbplats..

– Vi är 290 kommuner i Sverige. Med ett metodstöd som alla kan nå via webben behöver vi inte komma på hur man får bort 98 procent av de fossilfria bränslena i en kommun 290 gånger, säger Annica Owesson, projektledare för projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 från Energikontoret Skåne.

I metodstödet finns exempel inom hållbara transporter och tjänsteresor, fordon och arbetsmaskiner, offentlig konsumtion, fastigheter och elanvändning.

– Vill en kommun till exempel minska sina utsläpp från inköp av datorer finns en beskrivning av hur Kristianstad kommun gjort just det genom att förlänga livstiden för IT-produkter. Vi hoppas att materialet ska underlätta för fler att minska sin användning av fossila bränslen, säger Johannes Elamzon, projektledare för projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 från Länsstyrelsen Skåne.

Om metodstödet och projektet

Metodstödet är framtaget inom projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 som är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner. Enligt projektdirektivet ska kunskapen och resultatet av arbetet inom projektet spridas så att det blir till nytta för fler.

Alla dokument och processer som kommunerna har tagit fram under projektets gång har därför sparats och sammanställts. Nu görs deras verktyg och arbetsmetoder tillgängliga för alla genom webbplatsen www.fossilbranslefriakommuner.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss