Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 48

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Olofströms Kraft AB, har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket Jämshög på fastigheten Jämshög 8:81 i Olofströms kommun. Ansökan omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning på 15 000 personekvivalenter. Bolaget har även ansökt om tillstånd, enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för det fall verksamheten bedöms på ett betydande sätt påverka Natura 2000-området Ljungryda (SE0410126) i sådan omfattning att tillstånd krävs. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 januari 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 24 november 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Cremit AB tillstånd enligt miljöbalken för djurkrematorieverksamhet på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Naturreservatet Övedskloster

Länsstyrelsen Skånes beslut den 24 november 2022 om bildande av naturreservatet Övedskloster i Sjöbo kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo under tiden 2 december 2022 till 23 december 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 23 december 2022.

Kontakt