Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 47

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 18 november 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Tunbyholm Fisk AB tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Tunbyholm 1:70 i Tomelilla kommun. Tillståndet gäller förbrukning av maximalt 800 ton foder per kalenderår. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Naturreservatet Flommen, Naturreservatet Ljungskogen och Ljunghusens strandbad och Naturreservatet Kämpinge strandbad i Vellinge kommun har fått nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter).

Naturreservatet Foteviksområdet i Malmö och Vellinge kommuner har fått ett beslut om kompletterande ordningsföreskrift (C- föreskrift).

Länsstyrelsen Skåne beslutade den 17 november 2022 om nya föreskrifter samt kompletterande föreskrift i ovan nämnda naturreservat. Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunhuset i Vellinge under tiden 24 november 2022 till 16 december 2022. Handlingarna för Foteviksområdet hålls även tillgängliga hos aktförvararen på stadshuset i Malmö under tiden 25 november 2022 till 16 december 2022.

Besluten finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 december 2022.

Naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 november 2022 om beslut om utvidgning, ändrade föreskrifter och ny skötselplan för naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar i Tomelilla kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Tomelilla under tiden 25 november 2022 till 16 december 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 december 2022.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss