Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 46

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd och Förvaltning

Ansökan

Mattias Espert har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med högst 11 200 platser för slaktgrisar, alternativt för djurhållning med högst 1 600 platser för suggor och 800 platser för rekryteringsgrisar på fastigheten Tullstorp 17:2 i Trelleborgs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 23 december 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 10 november 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kristianstads Biogas AB ett års förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för drift av uppgraderingsanläggningar på fastigheterna Kristianstad 3:33 och Skyttepaviljongen 3 i Kristianstads kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Inrättande av kronhjortsområde G

Länsstyrelsen Skåne har den 10 november 2022 beslutat om inrättande av ett nytt kronhjortsområde (G) som avgränsas i väster och norr av befintliga kronhjortsområde F och E och i öster och söder av kustlinjen (översiktligt söder om väg 9 mellan orterna Nybrostrand och Simrishamn).

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Skåne. Ange diarienummer 14920-2022 om du önskar ta del av beslutet.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss