Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt på varg avslutad

kartbild i gult av det aktuella området i norra Skåne

Skyddsjakt gäller i det aktuella området som omfattar delar av Osby och Hässleholms kommuner.

UPPDATERING - skyddsjakten upphör sedan vargen fällts i Kronoberg 22 november. Länsstyrelsen Skåne beslutade under måndagen om skyddsjakt i nordöstra Skåne på en varg som begått flera angrepp i gränstrakterna mellan Kronobergs län och Skåne. UPPDATERING - skyddsjakten upphör sedan vargen fällts i Kronoberg 22 november.

Följer beslut i Kronoberg

‑ ­I söndags trädde ett skyddsjaktbeslut i kraft i Kronobergs län efter ett femte angrepp på tamdjur. Det finns en uppenbar risk för ytterligare angrepp i området, och Länsstyrelsen Skåne anser att skyddsjakten även bör omfatta ett område i norra Skåne där samma varg har begått angrepp, säger Nils Carlsson, tillförordnad enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

DNA binder sex angrepp till samma varg

Sedan i mitten av juli har Kronobergs länsstyrelse kunnat bekräfta fem angrepp av varg på tamboskap i länet. DNA-analyser från SLU Grimsö forskningsstation visar att de fyra första angreppen (det senaste som skedde i söndags har ännu inte analyserats) har utförts av en och samme hane. Samma varg angrep den 1 augusti får i Osby kommun i Skåne, och har tidigare gjort angrepp i Hallands län.

Skyddsjakt för att undvika fler angrepp

‑ Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp. Vi förordar rovdjursavvisande stängsling som en långsiktig lösning, men det är inte en realistisk lösning på kort sikt med tanke på alla de små beteshagarna i det aktuella skogslandskapet, säger Nils Carlsson.

Skyddsjakten omfattar detta område

Det beslutade skyddsjaktområdet berör delar av Osby och Hässleholms kommun på gränsen mot Kronobergs län och gäller enbart för den vargindivid som gjort angreppet. I Kronobergs län omfattar skyddsjaktområdet delar av Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Skyddsjakten gäller till och med 27 november 2022.

Uppdatering: Skyddsjakt avslutad

Under tisdagen den 22 november fälldes en varg i området kring Äsphult i Ljungby kommun, under den skyddsjakt som Länsstyrelsen Kronoberg tidigare beslutat om. I och med att vargen är fälld så upphör beslutet om skyddsjakt efter vargindividen med omedelbar verkan.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt Pdf, 690.7 kB.

Kontakt