Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utbildning för transportbranschen ska minska narkotikainförseln

Lastbil på motorväg

Under Tulldagarna i november presenteras en ny e-utbildning som riktar sig till transportsektorn. Syftet är att minska narkotikasmugglingen genom att öka kunskapen hos transportföretagen om hur de kan bli utnyttjade i smugglingskedjan och ge dem verktyg för hur det kan förebyggas. Bakom utbildningen står Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar, antingen via Öresundsbron eller till någon av hamnarna i Skåne. Och ofta är det legala och väletablerade transportföretag som blir utnyttjade i smugglingen. I Brottsförebyggande rådets senaste rapport om narkotikasmuggling konstateras också att smugglingen via lastbilar har blivit mer effektiv de senaste åren.

- Det behövs en ökad kompetens om detta inom transportbranschen. Det behövs också större kunskaper om vad transportföretagen kan göra för att skydda sig och vem de ska vända sig till när de upptäcker något misstänkt, säger Hanna Mann, länssamordnare för ANDT-arbete på Länsstyrelsen Skåne och en av de ansvariga bakom utbildningen.

Transportföretagens roll i smugglingskedjan

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom transportsektorn, framför allt till de som arbetar som speditörer. Målet med utbildningen är att personalen ska få ökade kunskaper om företagens roll i smugglingskedjan och ge dem verktyg för att bli mer uppmärksamma och veta hur och när de ska kontakta Tullverket.

- Under vårt förarbete, där vi bland annat har intervjuat flera transportföretag, har vi sett att det finns en tydlig motivation från företagens sida att bidra i detta arbete. Förutom att bekämpa narkotikatillgången i Sverige handlar det om att minska risken för dålig publicitet eller att få sin last beslagtagen av tullen vilket kan orsaka förseningar och förstörda varor, säger Hanna Mann.

Skåne tillsammans mot narkotika

Utbildningen har tagits fram inom ramen för ”Skåne tillsammans mot narkotika”, en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Sydsvenska industri- och handelskammaren, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Skåne och Skånes kommuner.

Inom samarbetet Skåne tillsammans mot narkotika har man tagit fram en lägesbild över narkotikasituationen i Skåne och prioriterat olika områden. Minskat inflöde av narkotika är en av dessa och det är inom ramen för detta område som denna utbildning initierats.

Kontakt