Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Niklas blir chef för södra civilområdet

bild på glad niklas i kontorsmiljö

Niklas Nordgren blir kanslichef för det södra civilområdet, där länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kronoberg ingår. Han är idag beredskapsdirektör i Hallands län.

Allvarligt säkerhetspolitiskt läge

Beslutet att dela in Sverige i sex civilområden trädde i kraft 1 oktober 2022, som en del i regeringsreformen att stärka det civila försvaret.

– Det säkerpolitiska läget som Sverige just nu befinner sig i är det allvarligaste på mycket länge. Det märks inte minst i Skåne, Blekinge och Kronoberg med våra strategiska lägen vid Östersjön, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne och chef för det nybildade södra civilområdet där de tre länen ingår.

Central roll under pandemin

Ny kanslichef för det södra civilområdet blir Niklas Nordgren.

– Niklas Nordgren är ett starkt tillskott när vi nu ökar tempot i det civila försvaret. Med sina ledaregenskaper och erfarenheter kommer han att stärka vår organisation och jag har stort förtroende för honom. Niklas har under lång tid varit verksam inom Försvarsmakten och har i sin roll som beredskapsdirektör lett länsstyrelsernas nationella samordningskansli under allvarliga situationer som pandemin och 2018 års skogsbränder, säger Anneli Hulthén.

Bakgrund från Försvarsmakten

Niklas Nordgren har arbetat som yrkesofficer inom Försvarsmakten i 23 år, där han i flera år arbetade med underrättelse- och säkerhetstjänst på central nivå. År 2016 tillträdde han som beredskapsdirektör i Hallands län och har sedan 2018 varit ordförande för länsstyrelsernas nationella nätverk för beredskapsdirektörerna.

Niklas Nordgren tillträder sin tjänst den 1 januari 2023. Hans uppdrag blir att bygga upp ett civilområdeskansli med fokus på ledning och samverkan, beredskapsplaner, krigsorganisation och försörjning.

Avgörande med samverkan

– Det är ett utmanande och spännande jobb som jag känner stor ödmjukhet inför. Vi befinner oss i ett mycket spänt säkerhetspolitiskt läge och det södra civilområdet har därför en viktig roll när vi som land ska stärka vår beredskap och motståndskraft. Samverkan med kommuner, regioner, Försvarsmakten och andra aktörer kommer vara avgörande för att nå framgång, säger Niklas Nordgren.

Sedan den 1 oktober bildar Skåne, Blekinge och Kronoberg det södra civilområdet för att stärka länens motståndskraft under fredstida krissituationer, vid höjd beredskap och i krig. Kansliet har sin bas vid Länsstyrelsen Skåne där också civilområdeschefen är placerad.

Kontakt