Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen Skånes vapen

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. I de kommuner där Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen utse begravningsombud som ska granska hur Svenska kyrkans församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

Kommuner, andra trossamfund än svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer kan skicka in förslag på lämpliga personer att utse till begravningsombud till länsstyrelsen.

Att utses till begravningsombud

Innan ett begravningsombud utses görs en lämplighetsprövning och en jävsbedömning.

Ett begravningsombud ska ha kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Den som utses till begravningsombud ska vara opartisk, det innebär att inte ha ett förtroendeuppdrag eller vara anställd i svenska kyrkan eller vara gift eller samboende med en företrädare för Svenska kyrkan, vara yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska kyrkan. Att vara medlem i Svenska kyrkan är inget hinder. En person som arbetar på en begravningsbyrå kan inte förordnas till begravningsombud.

Läs mer om begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning begravningsombudet har rätt till i broschyren Att vara begravningsombud Länk till annan webbplats.

Den som utses till begravningsombud har sitt uppdrag i fyra år. För den här perioden startar uppdraget den 1 januari 2023.

Lämna ett förslag på begravningsombud

Skicka ett förslag på begravningsombud till länsstyrelsen via e-post till skane@lansstyrelsen.se.

Förslaget ska innehålla:

  • Namn på och kontaktuppgifter till den som förslaget avser
  • Motivering till förslaget
  • Vilken kommun förslaget avser

Vi handlägger förordnanden i fler län

Länsstyrelsen Skåne handlägger förordnande av begravningsombud i Skåne, Kronoberg och Blekinge.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne