Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 43

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Båstads kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Torekovs avloppsreningsverk på fastigheten Torekov 98:20 i Båstads kommun. Ansökan omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning på 18 200 personekvivalenter. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 december 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt