Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fröer från naturreservat ökar biologisk mångfald i Skåne

Ett bord fullt med olika gröna plantor i små planteringskrukor

Här ett bord med plantor som nu har planterats ut i olika naturreservat i Skåne. Foto: Susanna Isberg, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har i år testat en ny metod för att öka den biologiska mångfalden. Fröer från värdefulla ängsväxter i naturreservat har drivits upp till plantor, som sedan har återplanterats i naturreservat runt om i Skåne.

Projektet startade i samband med att Hovdala naturreservat bildades i Hässleholms kommun.

– Idén föddes i samtal med Annika Ahlbin, trädgårdsmästare på Hovdala. Hon är den som med sina kunskaper har lyckats dra upp plantor från viktiga pollineringsväxter. Fröna kom från skånska naturreservat och har nu återvänt dit som färdiga plantor på platser i reservaten som saknar ängsväxter. På så sätt kan vi maximera naturvärdena i våra naturreservat och i landskapet, berättar naturvårdsförvaltare Susanna Isberg.

Olika sorters blommor

Blommor som såtts i år är åkervädd, ängsvädd, tjärblomster, stor blåklocka, väddklint och slåttergubbe.

– Vi har fått fram närmare 500 plantor av pollineringsväxter som bidrar till att öka den biologiska mångfalden i våra naturreservat. Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla och utöka projektet nästa år, berättar Susanne Isberg.

Även Annika Ahlbin på Hovdala är beredd att fortsätta:

– Vi är väldigt glada och stolta över att delta i ett projekt som bidrar till den biologiska mångfalden. Vi vill gärna fortsätta odla fram plantor som kan berika olika naturområden och ser positivt på att möjligheterna att utveckla samarbete, säger Annika Ahlbin.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss