Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 42

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 13 oktober 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Ramshill AB förlängd ingångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för utökad djurhållning med nöt omfattande 1 598 djurenheter på fastigheten Ramsåsa 14:4 i Tomelilla kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt