Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tio miljoner extra till livsmedelsprojekt i Skåne

Illustration i starka färger med stiliserade former på tupp, ko, gris och äpple

Länsstyrelsen Skåne utlyser tio miljoner kronor till samarbetsprojekt för att sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden och korta vägen till konsumenterna.

– Vi har fått möjligheten att, via Jordbruksverket, arbeta med åtgärden Samarbete för att främja korta leveranskedjor och lokala produkter inom Landsbygdsprogrammet. Det finns pengar kvar i programmet och Länsstyrelsen Skåne har många livsmedelsproducenter och företag inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, berättar Kerstin Rietz, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Stödet kan sökas fram till den 31 december 2022.

– Samarbetet ska bestå av minst två aktörer, varav en måste vara ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Länsstyrelsen ser dock gärna att fler än ett jordbruks- eller trädgårdsföretag ingår, säger Kerstin Rietz.

Det kan stöden sökas för

Ansökan om stöd ska gälla någon av följande regionala prioriteringar:

  • Samarbeten som leder till högre förädlingsgrad av produkter från en lokal marknad och därmed genererar ett högre mervärde för produkten. Med lokal marknad avses Skåne samt angränsande landskap.
  • Utveckling av horisontella samarbeten mellan mindre livsmedelsföretag. Exempelvis erfarenhetsutbyte och samverkan mellan livsmedelsföretag, gemensam marknadsföring, nätverksarbete med mera, som minskar sårbarheten hos den enskilde företagaren.
  • Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. Till exempel aktiviteter som certifiering och ökad spårbarhet, vilka bidrar till att synliggöra och kvalitetssäkra hela produktionskedjan.
  • Projekt som verkar för hållbara och/eller cirkulära livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn, smarta förpackningssystem och cirkulära system.
  • Samverkanslösningar som leder till kort livsmedelskedja mellan producent och konsument. Med kort livsmedelskedja menas att det endast får finnas en mellanhand mellan primärproducent och konsument.
  • Utveckling av nya processer och tekniker. Kopplingen mellan forskning och näring är viktig. Teori behöver omsättas i praktik, och forskningen behöver bli mer behovsanpassad. Observera att stöd inte lämnas till projekt som avser enbart forskning.

Om stödet Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad

Kontakt