Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se Forum för energiförsörjning i efterhand

Landshövdingarna i sydlänen har tagit initiativ till ett Forum för energiförsörjning, utifrån den oro som finns hos flera företagare i södra Sverige. Under måndagen mötte Energimyndigheten och Svenska kraftnät representanter från bland annat Sydsvenska Handelskammaren, Svenskt näringsliv, LRF och Företagarna för ett dialogmöte om de utmaningar som företagare upplever.

Ett 50-tal personer, framför allt representanter från skånska näringslivsorganisationer och kommunala näringslivschefer, var under måndagen samlade i Kristianstad. Efter en dragning från Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick samtliga näringslivsorganisationer möjlighet att beskriva deras medlemmars största utmaningar. Det handlade framför allt om oron för elpriset och den ökade risken för planerade strömavbrott.

I den efterföljande frågestunden fick Energimyndigheten och Svenska kraftnät svara på en mängd frågor från näringslivschefer och företagare.

Här kan du se en film från mötet:

Kontakt