Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein

närbild på gröna ärter före skörd

Proteingrödor består vanligen av ärtor, bönor, linser eller lupiner.

Skånes ledande aktörer i livsmedelsnäringen ställde sig igår bakom handlingsplanen Skånebönan. Nu ska ett stort antal aktiviteter genomföras för att öka odlingen av proteingrödor och att bygga ut vidareförädlingen.

Företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner samlades 26 september för andra gången på Residenset i Malmö. Vid mötet presenterades handlingsplanen Skånebönan. Målet är att få fart på den skånska livsmedelsproduktionen av proteingrödor, som ärtor, bönor, linser och lupiner. Samtliga deltagare ställde sig bakom handlingsplanen, som tagits fram gemensamt.

Växande marknad, merparten importeras

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med 16 procent per år de senaste tre åren. Merparten av råvarorna importeras, även när det gäller växtbaserade proteinprodukter som framställs i Sverige. Den svenska växtproteinodlingen har visserligen ökat under senare år, men det mesta går till djurfoder.

‑ Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, men de svenska grödorna räcker inte till. Handlingsplanen syftar bland annat till att skapa trygghet för svenska lantbrukare att våga odla proteingrödor, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin som lett arbetet med handlingsplanen.

Svenska råvaror stärker krisberedskap

– Det uppstår en fantastisk handlingskraft när vi går samman från olika delar av samhället. Här arbetar vi tillsammans: lantbruksnäringen, forskningen, företag och myndigheter. Vi är alla helt överens om att Skåne ska bli en ledande region för växtprotein. Mer svenska råvaror gör oss mindre beroende av import, vilket stärker Sveriges krisberedskap, säger Åsa Lindberg, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Fyra steg i handlingsplanen

Handlingsplanen preciserar fyra steg som på sikt ska leda till ökad produktion av skånska proteingrödor och utbyggd vidareförädling.

  • Att garantera beställningar av proteingrödor från industrin och handeln
  • Skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige
  • Sprida aktuell kunskap så att den skapar nytta
  • Att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplanen

Orkla Foods är ett av livsmedelsföretagen som ska säkerställa att jordbruket får beställningar på proteingrödor.

– Orkla Foods Sverige vill hjälpa till att underlätta för jordbruket att kunna satsa på proteingrödor, för att i sin tur möjliggöra utveckling av konsumentprodukter baserade på skånska/svenska ärtor och bönor, säger Richard Clerselius, product development manager på Orkla Foods Sverige.

Här kan du ta del av handlingsplanen Skånebönan Pdf, 368.6 kB.

bild från residenset, åsa står i högtidligt rum och pratar inför sittande personer

Landsbygdsdirektör Åsa Lindberg berättar om initiativet till Skånebönan. Foto: Sara Fredström

Kontakt