Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 37

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Evefarm AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Ingelstorp 41:24 i Ystads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 oktober 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kristianstads Biogas AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för verksamheten på fastigheterna Kristianstad 3:33 och Skyttepaviljongen 3 i Kristianstads kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 oktober 2022.

Ramshill AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med nöt omfattande 1 598 djurenheter på fastigheten Ramsåsa 14:4 i Tomelilla kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 7 oktober 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Svalövs kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för rening av avloppsvatten på Röstånga avloppsreningsverk på fastigheten Kolema 7:4 i Svalövs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 oktober 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut enligt miljöbalken den 8 september 2022 har Miljöprövnings-delegationen inom Länsstyrelsen Skåne beviljat Calderys Nordic AB förlängd prövotid för utredning av alternativa bindemedel vid bränning av sictokapslar på fastigheten Argus 3 i Höganäs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 8 september 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stora Markie Gods AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Stora Markie 9:7 i Trelleborgs kommun. Tillståndet omfattar 1 500 platser för suggor och 13 000 platser för slaktgrisar. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 7 september 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat SYSAV Industri AB en tidsbegränsad dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde (BAT-slutsats för avfallsbehandling) för utsläpp av TVOC från verksamheten på fastigheten Brännoljan 9 i Malmö kommun. Dispensen gäller till och med den 31 december 2023. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt