Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 36

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd, Naturskydd och Slutlig rösträkning

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 1 september 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Polypeptide Laboratories (Sweden) AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av totalt 1 000 kg polypeptider och glykosider per år på fastigheterna Kajan 24 och 36 iMalmö kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Norra Ripa sandar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 1 september 2022 om bildande av naturreservatet Norra Ripa sandar i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 9 september 2022 till 30 september 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 30 september 2022.

Slutlig rösträkning

Länsstyrelsens slutliga rösträkning av de röster som avgetts vid valen den 11 september 2022 i Skåne län sker vid offentlig förrättning i Kockum Fritids lokaler, Västra Varvsgatan 8, Malmö med början klockan 08.00 den

12 september 2022. Rösterna räknas i följande ordning: riksdagsvalet Malmö kommun valkrets, Skåne läns västra valkrets, Skåne läns södra valkrets, Skåne läns norra och östra valkrets, kommunfullmäktigevalen med kommunerna i alfabetisk ordning. Sist räknas regionfullmäktigevalet med valkretsarna i nummerordning.

Valet avslutas genom att protokollen läggs fram för granskning. Protokollen finns tillgängliga i Kockum Fritids lokaler under tiden t o m den 29 september samt efter denna dag på Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Överklaganden ska ha kommit in till Valprövningsnämnden tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutats.

Utlämning av dubblettröstkort

Länsstyrelsen har öppet för utlämning av dubblettröstkort lördagen den

10 september kl. 10.00-14.00 samt söndagen den 11 september kl. 10.00-16.00. Dubblettröstkort kan under den tiden rekvireras på telefon 010-224 11 46.

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

Anslås på kommunens anslagstavla.

Kontakt