Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

­­­Nya åtgärdsprogram för bättre vatten

Småbåtshamn

Småbåtshamnen i Smygehamn på Skånes sydkust Foto: Jonas Gustafsson

Vart sjätte år tar Sveriges fem vattenmyndigheter fram ett åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt. De nya åtgärdsprogrammen, som ska gälla till år 2027, har bearbetats under ett halvårslångt samråd där omkring 800 instanser lämnade synpunkter.

– Vi har tagit hänsyn till många aspekter. Vi väger olika samhällsintressen mot varandra. Vattenkvaliteten ska vara bra, men till exempel livsmedelsproduktion och elförsörjning måste också fungera. Med utgångspunkt från ett stort och gediget underlag har vi nu beslutat om väl avvägda åtgärdsprogram som ska ligga till grund för de närmaste årens åtgärdsarbete, säger Joakim Kruse vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt.

Fastställda utan ändring

Under samrådet begärde flera parter att regeringen skulle pröva om åtgärdsprogrammen innehöll avvikelser från lagkraven. Regeringens granskning är nu slutförd och den 9 juni 2022 fick vattenmyndigheterna uppdraget att fastställa åtgärdsprogrammen utan ändringar. Något som vattendelegationerna, vattenmyndigheternas beslutande organ, nu har gjort.

Förvaltningsplaner för distrikten

Förutom åtgärdsprogrammen beslutade vattendelegationerna om förvaltningsplaner 2022–2027 för varje distrikt. Förvaltningsplanerna omfattades formellt inte av regeringens prövning men på grund av deras starka koppling till åtgärdsprogrammen fastställs de först nu.

Skåne ingår i två olika vattendistrikt. Här finns förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för dessa.

Västerhavets vattendistrikt

Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Västerhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Västerhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Södra Östersjöns vattendistrikt

Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Södra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Södra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist 2022-2027 Södra Östersjön Länk till annan webbplats.

Fakta om Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen för vatten 2022–2027 har utarbetats och beslutats av de fem regionala Vattenmyndigheterna. Åtgärderna är av administrativ karaktär och riktar sig till svenska kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Genom till exempel tillsyn ska dessa verka för att verksamhetsutövare gör fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.

Åtgärdsprogrammen innehåller 60 åtgärder. En av dessa åtgärder berör regionerna i Skåne och Stockholm. Den åtgärden gäller därför inte i alla vattendistrikt.

Vattenmyndigheternas nyhet om åtgärdsprogrammen. Länk till annan webbplats.

Kontakt