Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 35

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Vattenskydd

Miljöskydd

Ansökan

Mats Areskoug har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för produktion av biogas och uppgradering till fordonsgas motsvarande 15 000 MWh per år på fastigheterna Herrestad 14:2 och del av 29:1 i Ystads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 7 oktober 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 25 augusti 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ändrat villkor i Mellanskånes Renhållnings AB:s tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet på Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 43:47 i Hörby kommun. Ändringen avser förvaringen av visst farligt avfall. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenskydd

Kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen Skåne har efter ansökan från Ystads kommun tagit fram förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för följande vattentäkter:

  • Nedraby, Ystads kommuns vattentäkt i Tomelilla kommun. Skyddsområdet omfattar delar av både Tomelilla kommun och Ystads kommun.
  • Glemmingebro vattentäkt i Ystads kommun.
  • Stora Herrestad vattentäkt i Ystads kommun.

Innan beslut fattas ska Länsstyrelsen, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. Det finns inget krav på att yttra sig. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 oktober 2022.

Alla remisshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på följande adress: https://www.lansstyrelsen.se/skane/vattenskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingarna i ärendena finns även tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö eller Östra Boulevarden 62 A i Kristianstad.

Kontakt