Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 34

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 18 augusti 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Recoma AB tillstånd enligt miljöbalken för behandling av icke-farligt avfall för tillverkning av byggskivor på fastigheten Kuggen 14 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt