Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 30

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 21 juli 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AB Tjörndala Mink ändring av villkor i tre tillstånd enligt miljöskyddslagen för uppfödning av mink på fastigheterna Hörby 5:8 och 5:16 samt Hörby gemensamhetsanläggning S:7 i Sölvesborgs kommun. Ändringen avser tid för installation av gödseluppsamlingssystem. Besluten kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 21 juli 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Lindahls Kyckling AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med fjäderfäpå fastigheten Mosslunda 8:4 och 8:3 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenverksamhet

Samråd

Ägarna av Kongsmöllan samt Fiske- och restaureringsenheten vid Länsstyrelsen Skåne avser söka tillstånd för den befintliga dammanläggningen vid Kongsmöllan i Verkeån och för att där anlägga en naturlik fiskväg (Skepparp 42:1, Simrishamns kommun). Som ett led i tillståndsprocessen genomförs nu ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd (dnr 584-21592–2022).

Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 31 augusti 2022.

För att ta del av samrådsunderlaget kan ni vända er till Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt