Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 29

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 september 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Rosdala HB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande 1400 djurenheter nötkreatur för mjölkproduktion på fastigheterna Gladsax 133:6 och 13:39 i Simrishamns kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 september 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Skåne Offshore Windfarm AB har hos regeringen ansökt om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Skåne Havsvindpark i södra Östersjön. Ansökan bereds av Länsstyrelsen Skåne på uppdrag av regeringen och avser uppförande av som mest 125 vindkraftverk med en maximal höjd på 385 meter och en total effekt om cirka 1500 MW. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 september 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Tunbyholms Fisk AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Tunbyholm 1:70 i Tomelilla kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 26 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt