Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Hasselfors Garden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Månstorp 2:4, Köpinge 14:1, Spjutseröd 18:1, Karsholm 3:23, 3:55, 3:68 och 3:71 i Perstorps kommun samt Strandböke 8:109 och 8:110, Galthult 2:5, Myrakroken 1:7, 1:12 och 1:16 i Hässleholms kommun. Ansökan avser ändring av villkor för utformning av efterbehandling av täktverksamhet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Ansökan

Skåne Offshore Windfarm AB har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Skåne Havsvindpark i Sveriges ekonomiska zon i södra Östersjön. Ansökan avser uppförande av som mest 125 vindkraftverk med en maximal höjd på 385 meter och en total effekt om cirka 1500 MW.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 augusti 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt